Нормативни документи

Последно обновена на Понеделник, 15 Декември 2014

Вътрешно-нормативни документи

Прикачени файлове

Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от район "Приморски" - община Варна

Заявление за предоставяне на обществена информация

Заповед №ЗМФ-1472/29.11.2011г. на МФ за определяне нормативи на разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя

Сертификат по ISO 9001:2008 - район "Приморски"

Декларация относно Политиката по качеството на общинската администрация на район "Приморски"
Цели по качеството за 2013 г.
Харта на клиента
Етичен кодекс на служителя в администрацията на район "Приморски"
Правилник за вътрешния ред в сградата на район "Приморски"

Документи

 

Протоколи на комисии към район "Приморски"
Заповеди
Отчети, доклади 1
Отчети, доклади 2
Нормативни актове
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси
2014 Нормативни документи. Район "Приморски" Община Варна
Powered by Joomla 1.7 Templates