Указател

Печат
Създадена на Четвъртък, 15 Април 2010 Последно обновена на Вторник, 24 Март 2015 Написана от Administrator
  Име, фамилия Длъжност Етаж/Стая телефон вътр.
  Петя Проданова
Кмет ІІІ-39 359-100
ф.303-110
101; 201
  Албена Йорданова Заместник - кмет ІІІ-49 359-107 222
  Пламен Боев Заместник - кмет ІІІ-38 359-103 103
  Марияна Малчева Заместник - кмет ІІІ-42 359-154 254
  Живко Желязков Секретар на район ІІІ-40 359-161 104
  Валентин Койчев Главен архитект на район ІІ-26 359-138 219
  ПРИЕМНА ЗА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
  Ивелина Цонева Ст. спец. ЕСГРАОН І-16 359-162 260
  Миглена Грудева Ст.специалист "Администр. услуги" І-16 359-135 150
      І-16 359-135 150
  Пенка Величкова Ст.спец."Администр.услуги" І-16 359-134 147
  Галина Върбанова Изпълнител "Касиер-приходи" І-16 359-116 154
  Вяра Георгиева Изпълнител "Касиер приходи" І-16 359-115 123
  Лариса Соловьова Изпълнител "Инкасатор - плащания" І-16 359-116 154
  ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"
  Йорданка Павлова Директор ІІІ-46 359-123 221
  Веселин Михайлов Главен юрисконсулт ІІІ-48 359 127 105
  Желязко Желязков Гл.експерт "Сист.администр." ІII-43 359 157 157
  Маргарита Вощинарова Гл. специалист "ЕСГРАОН" ІІ-17А 359 108 108
  Румяна Александрова Гл.специалист "КОКОД и АУ" ІІІ-45 359 101 149
  Петранка Пеева Гл. спец. "Човешки ресурси" ІІІ-44 359 104 142
  Жоро Атанасов Гл. спец. "Инф.технологии" ІII-43 359 157 157
  Силвана Жечева Мл. експерт „ЕСГРАОН и ГС” ІІ-17 359 109 106
  Нели Димова Гл. спец. "Гражд.състоян." ІІ-17 359 110 112
  Росица Григорова Ст.специалист АТО ІІІ-39А 359-100 факс:303-110 201; 101
  ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"
  Саркис Дуварджиян Директор ІІІ-41 359-129 124
  Галина Данева Главен счетоводител ІІІ-37 359-111 220
  Нина Петрова Гл.експ."Финанси и бюджет" ІІІ – 50 359 112 140,
  Даниела Николова Счетоводител ІІІ – 50 359 117 155
  Румяна Димитрова Мл. експ. ТРЗ и касиер ІІІ – 36 359 114 139
  Зоро Дамянов Мл. експ. ОПЗН и домакин ІV – 79 359 131 145
  Сергей Ненов Изпълн. "Обща поддръжка" ІV   146
  Асен Николов Изпълн. "Шофьор" ІV   146
  Снежана Асенова Изпълн. "Чистачка" ІV   146
  ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ - ВИНИЦА"
  Венелин Дяков Директор   342-007  
  Илияна Добрева Гл.експерт "Поземлена реформа"   342-007  
        342-007  
  Татяна Йовкова Гл. експерт "Поземлена реформа"   342-007  
  Добринка Рускова Гл.специалист "ЕСГРАОН и ГС"   341-971  
  Пламена Александрова Ст.специалист "Адм. усл. и приходи"   341-971  
  Галин Киров Старши специалист "БКС"   341-601  
  ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"
  Калин Илиев Директор ІІ-22 359-121 116
  Весела Атанасова Главен юрисконсулт ІІ-26 359-138 219
  Стойко Зарзаланов Главен Инженер ІІ-24 359 105 109 
  Евгения Томова Гл.експерт "Участъков архитект" ІІ-31 359-136 110
  Мария Пеева Гл.експерт "Участъков архитект" ІІ-31 359-136 218
  Маруся Колева Гл.специалист "Участъков техник" ІІ-20 359-140 118
  Милена Илчева Ст. специалист "УТ и ПОТ" II-20 359-140 118
  Албена Перец Ст.специалист "Участъков техник" ІІ-21 359-141 115
  Мария Стефанова Гл.специалист "Участъков техник" ІІ-22 359-141 115
  Румяна Тодорова Гл.специалист "Геодезист" ІІ-28 359-144 114
  Маргарита Рачева Старши специалист”Поддръжка чистотата на общиски територии” ІІ-28 359-144 114
  Снежана Славова Ст.специалист "Геодезист" ІІ-29 359-145 113
  Василена Куртева Старши специалист”Поддръжка чистотата на общиски територии” ІІ-29 359-145 113
  Борис Ефтимов Гл. експерт "Участъков архитект" ІІ-32 359-126  
  Златина Славова Гл. специалист "Регистрация строежи" ІІ-23 359-143 135
  Ирина Станева Главен експерт "БКС" ІI-23 359-143 135
  Веселина Димитрова Старши специалист ІI-27 359-146 111
  Гергана Димитрова Главен експерт "Озеленяване" ІI-27 359-146 111
  Валя Михайлова Старши специалист ІІ-25 359-139 102
  Теодора Божанова Гл.експерт "Участъков техник" АТО - Виница 341-601  
  ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ"
  Светослав Мариновски Директор ІV -78 359-133 256
  Снежана Йорданова Старши инспектор "Контрол ТД" ІV-72 359 122 223
  Лиляна Бончева Инспектор "Контрол ТД" ІV-72 359 122 223
  Иван Цанев Гл. инспектор "Контрол строителство" ІV-63 359 120 117
  Владимир Георгиев Гл. специалист "Строителен контрол" ІV-63 359 120 117
  Пепа Печанска спец. "Обществен ред и контрол" ІV-62 359 148 136
  Любен Савов спец. "Обществен ред и контрол" ІV-62 359 148 136
  Станислав Сотиров Гл. спец. ЕСК ІV-80 359 155 119
  Даниел Дойчев   Ст. спец. ЕКД ІV-79 359 148 136
  Светослав Симов Ст. инсп. "Контрол строителство" ІV-79 359 148 136
  Красимир Жейнов Гл. спец. "Контрол строителство" ІV-77 359 149 119
  Красимир Николов Гл. спец. "Контрол строителство" ІV-77 359 149 119
  Ваня Иванова Гл. спец. ЕСК ІV-80 359 155 117
  Ивелина Илиева Главен инспектор "Еколог.контрол" ІV-76 359-158 253
  Ирена Иванова Старши инспектор "Еколог.контрол" ІV-76 359-158 253
  Ирина Петкова Инспектор "Еколог. контрол" ІV-76 359-158 253
  Десислава Найденова ст. юрисконсулт ІV-80
359-155
 
  Евгения Голлендер Гл. инсп. "Контр. бюджетни пр."
ІV-54

359 106

158
  Елена Димитранова Ст. инсп. "Контр. бюджетни пр."
ІV-55

359 113

224
  Цветелина Овчарова Ст. инсп. "Контр. прих. ТД"
ІV-55

359 113

224
  Златина Димитрова Инспектор КБП и СФУК
ІV-54

359 106

158
  ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ"
  Румяна Цветкова Директор ІІ – 33 359 102 251
  Андриана Иванова Секретар МКБППМН ІІI – 47 359 128 133
  Румяна Станоева Старши експерт "Собственост и ЖН" ІІ – 19 359 118 138
  Милена Маджарова Ст. експ. РД и ЖН ІІ – 18 359 125 120
  Даниела Стоянова Ст. експ. "Търг.и рек д-ст" ІV - 56 359-124 217
  Петя Москова Ст. експ. "Търг.и рек. д-ст" ІV – 56 359 124 217
  Лиляна Стоянова Ст. експ. "Соц.дейност и ЖН" ІI – 19 359 118 138
  Румяна Тодорова Гл. специалист "Социални дейности" ІІ – 18 359 125 107
  Стефанка Арабаджиева Гл. спец. "Архив" ІV – 64 359 130 141
  Радка Манолова Гл. спец. "Архив" ІV – 64 359 130 141
  Анета Иванова Гл. спец. "Архив" ІV – 64 359 130 141
  Таня Константинова Гл. спец. ВОСП ІII – 47 359 128 133
    Дежурен - пропуск I 359 151 156
    Дежурен по район I 303 059 153
    ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА III - 35   259
    ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА IV - 53 303 329  
    Барче II 303 343  
    ПРОБАЦИОННА СЛУЖБА II - 32 359 126 143
    Факс   303 342; 303 310  
    Кметство Каменар   671 055  
2015 Указател - Район "Приморски" Община Варна. Район "Приморски" Община Варна
Powered by Joomla 1.7 Templates