kmet

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,

Добре дошли на желаещите да се запознаят с най- големия  по територия и население район в България.

Район „Приморски” се развива, следвайки общочовешките европейски идеи, залегнали в Хартата на Европейските градове, където ударението е поставено върху качествените аспекти на градското развитие, качеството на живота, основаващо се на защита на основните права и свободи.

На интернет сайта на район “Приморски”– Община Варна Ви предлагаме :

  • Да се запознаете със структурата, функциите и дейността на районната администрация;
  • Да се информирате  за видовете административни услуги; срока и цената на извършване им;
  • Да се уведомите за нормативните актове, регламентиращи дейността ни;
  • Да изтеглите актуалните формуляри, които се ползват в районната администрация;
  • Да отправяте Вашите сигнали, жалби и предложения;

Актуализирането и оптимизацията на портала ще бъде непрекъснат процес, в който ще отразяваме и Вашето мнение.

Желанието ни е район „Приморски” да се превърне в още по-привлекателен за живеене и предпочитан от нашите деца. Ще разчитам на съпричастността и готовността на гражданите да съдействат за развитието му. Зная, че няма да е лесно постигането на по- добър стандарт на живот за хората, но съм убедена в максимата, че пътят е кратък, когато посоката е вярна. Надявам се, че със съвместна екипна работа и последователни усилия, ще постигнем успех в отговор на очакванията на жителите на район „Приморски”.

Петя Проданова
Кмет на район „Приморски” – Община Варна


 

    Поздравление по повод Международния ден на възрастните хора

    С решение на Общото събрание на Организацията на обединените нации / ООН / 1 октомври е обявен за Международен ден на възрастните хора. У нас възрастните хора са повече от 2 милиона и този ден е още един повод да им засвидетелстваме нашето уважение и да им благодарим, че пазят традициите и подкрепят нас, младите, с мъдрост, търпение и топлота. Позволете ми в този ден към поздравленията, които ще получите да прибавя и моето пожелание да бъдете здрави и старините Ви да са спокойни и ведри и стоплени от грижата и обичта на близките Ви хора.


СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ВЪЗДУШНИТЕ КАБЕЛНИ МРЕЖИ


ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА


МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СМЕТОСЪБИРАНЕТО В РАЙОН "ПРИМОРСКИ"


ЗАПОВЕД ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА НА МПС НА КРАЙБРЕЖНА АЛЕЯ "КАП. Г. ГЕОРГИЕВ" В ЧАСТТА ОТ РИБАРСКИ ПЛАЖ ДО ПЛУВЕН КОМПЛЕКС "ПРИМОРСКИ"


ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ПРИМОРСКИ” ПРЕЗ 2014 Г.


ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ" ЗА 2013 ГОДИНА

 


БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОШНАКОВ,

С особено уважение Ви изказвам своята и на администрацията на Район „Приморски”, Община Варна, благодарност за стореното от Вас. Благодарение на Вашата навременна и безкористна подкрепа стана възможно още едно място в нашия район да си върне предназначението. Двете нови футболни врати, мрежите към тях и футболната топка, които дарихте безвъзмездно, отново ще събират на спортната площадка в близост до Народно читалище „Отец Паисий” децата от квартала. И кой знае може би на това малко игрище първи стъпки в големия спорт ще направи един бъдещ Стоичков или Бербатов. Господин Бошнаков, иска ми се да вярвам, че Вашата отзивчивост не само ще бъде оценена, но и ще се превърне в пример за подражание и за други наши съграждани. Така, стореното добро ще се множи и с взаимни усилия, стъпка по стъпка, ще превръщаме Район „Приморски” в едно все по – привлекателно място за живеене.

С уважение,

ПЕТЯ ПРОДАНОВА
Кмет на Район “Приморски” - Община Варна

 

 


Във връзка с провеждане на избори за народни представители на 5 октомври 2014 г., обезщетения по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи / ЗСПЗЗ / няма да се изплащат от 6 октомври до 31 октомври 2014 г. включително.