kmet

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,

Добре дошли на желаещите да се запознаят с най- големия  по територия и население район в България.

Район „Приморски” се развива, следвайки общочовешките европейски идеи, залегнали в Хартата на Европейските градове, където ударението е поставено върху качествените аспекти на градското развитие, качеството на живота, основаващо се на защита на основните права и свободи.

На интернет сайта на район “Приморски”– Община Варна Ви предлагаме :

  • Да се запознаете със структурата, функциите и дейността на районната администрация;
  • Да се информирате  за видовете административни услуги; срока и цената на извършване им;
  • Да се уведомите за нормативните актове, регламентиращи дейността ни;
  • Да изтеглите актуалните формуляри, които се ползват в районната администрация;
  • Да отправяте Вашите сигнали, жалби и предложения;

Актуализирането и оптимизацията на портала ще бъде непрекъснат процес, в който ще отразяваме и Вашето мнение.

Желанието ни е район „Приморски” да се превърне в още по-привлекателен за живеене и предпочитан от нашите деца. Ще разчитам на съпричастността и готовността на гражданите да съдействат за развитието му. Зная, че няма да е лесно постигането на по- добър стандарт на живот за хората, но съм убедена в максимата, че пътят е кратък, когато посоката е вярна. Надявам се, че със съвместна екипна работа и последователни усилия, ще постигнем успех в отговор на очакванията на жителите на район „Приморски”.

Петя Проданова
Кмет на район „Приморски” – Община ВарнаСЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ВЪЗДУШНИТЕ КАБЕЛНИ МРЕЖИ


ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА


МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СМЕТОСЪБИРАНЕТО В РАЙОН "ПРИМОРСКИ"


ЗАПОВЕД ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА НА МПС НА КРАЙБРЕЖНА АЛЕЯ "КАП. Г. ГЕОРГИЕВ" В ЧАСТТА ОТ РИБАРСКИ ПЛАЖ ДО ПЛУВЕН КОМПЛЕКС "ПРИМОРСКИ"


ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ПРИМОРСКИ” ПРЕЗ 2014 Г.


ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ" ЗА 2013 ГОДИНА

 


БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 

ДО
Г-Н ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ
УЛ „ЦАНИ ГИНЧЕВ” № 14
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

С особена радост Ви изказвам своята и на администрацията на Район „Приморски”, Община Варна, благодарност за стореното от Вас.
По Ваша инициатива и с лични средства , Вие и Вашите съкварталци, подрастващи и възрастни, години наред поддържате едно, макар и малко кътче в нашия град. Затова и детската площадка, заключена между улиците „Любен Каравелов”, „Феликс Каниц” и „Цани Гинчев” изглежда приветлива и освежена - тревните площи са почистени, пейките и катерушките са пребоядисани, съществуващата растителност е обогатена с новозасадени храсти и дървета.
Вдъхновяващо е мотото, което Ви води – да съградите едно „малко бъдещо БГ, което да расте бързо, здраво и силно!”.
Господин Георгиев, иска ми се да вярвам, че Вашият и на съкварталците Ви пример не само ще бъде оценен, но и последван и от други наши съграждани, защото с постъпката си, Вие, потвърждавате максимата, че направеното за другите остава и след нас.

С уважение,

ПЕТЯ ПРОДАНОВА
Кмет на Район “Приморски” - Община Варна