kmet

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,

Добре дошли на желаещите да се запознаят с най- големия  по територия и население район в България.

Район „Приморски” се развива, следвайки общочовешките европейски идеи, залегнали в Хартата на Европейските градове, където ударението е поставено върху качествените аспекти на градското развитие, качеството на живота, основаващо се на защита на основните права и свободи.

На интернет сайта на район “Приморски”– Община Варна Ви предлагаме :

  • Да се запознаете със структурата, функциите и дейността на районната администрация;
  • Да се информирате  за видовете административни услуги; срока и цената на извършване им;
  • Да се уведомите за нормативните актове, регламентиращи дейността ни;
  • Да изтеглите актуалните формуляри, които се ползват в районната администрация;
  • Да отправяте Вашите сигнали, жалби и предложения;

Актуализирането и оптимизацията на портала ще бъде непрекъснат процес, в който ще отразяваме и Вашето мнение.

Желанието ни е район „Приморски” да се превърне в още по-привлекателен за живеене и предпочитан от нашите деца. Ще разчитам на съпричастността и готовността на гражданите да съдействат за развитието му. Зная, че няма да е лесно постигането на по- добър стандарт на живот за хората, но съм убедена в максимата, че пътят е кратък, когато посоката е вярна. Надявам се, че със съвместна екипна работа и последователни усилия, ще постигнем успех в отговор на очакванията на жителите на район „Приморски”.

Петя Проданова
Кмет на район „Приморски” – Община Варна
Водата в няколко варненски района негодна за пиене и приготвяне на храна, съобщават от ВиК-дружеството.

Заради поройните дъждове и замътването на част от водоизточниците, да не се ползва за пиене и приготвяне на храна, водата в следните местности и райони: местност Пчелина, с. Каменар, Франга дере, Телевизионна кула, Добрева чешма, Лозите, Черноморска панорама, местност Розмарин, част от местността СълзицаГРАФИК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК-
РАЙОН „ПРИМОРСКИ”
ЕТАЖ 3, СТАЯ 36


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА КВ.ВИНИЦА,
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОН „ПРИМОРСКИ” ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ОТ 20.10.2014Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ДИРЕКЦИЯ „АТО-ВИНИЦА” СЕ МЕСТИ НА НОВ АДРЕС:
УЛ. „ДИМИТЪР СОЛУНСКИ” №7 – СРЕЩУ ВХОДА НА ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ”


СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ВЪЗДУШНИТЕ КАБЕЛНИ МРЕЖИПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА


МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СМЕТОСЪБИРАНЕТО В РАЙОН "ПРИМОРСКИ"


ЗАПОВЕД ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА НА МПС НА КРАЙБРЕЖНА АЛЕЯ "КАП. Г. ГЕОРГИЕВ" В ЧАСТТА ОТ РИБАРСКИ ПЛАЖ ДО ПЛУВЕН КОМПЛЕКС "ПРИМОРСКИ"


ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ПРИМОРСКИ” ПРЕЗ 2014 Г.


ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ" ЗА 2013 ГОДИНА


Във връзка с провеждане на избори за народни представители на 5 октомври 2014 г., обезщетения по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи / ЗСПЗЗ / няма да се изплащат от 6 октомври до 31 октомври 2014 г. включително.


ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕРЕТА И ОХРАНИТЕЛНИ КАНАЛИ

В изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Аварийно почистване на участъци от отводнителни / охранителни / канали и дерета на територията на Община Варна” ,ще бъдат почистени този вид обекти, които на територията на Район „Приморски” са 16, а именно:

1. Дере ул. „Мадара”;

2. Дере ул. „Мир” в участъка от бул. „Хр.Смирненски” до ул.”Царевец”;

3. Кокарджа дере – в участъка от ул. „Н.Козлев” до ул. „Царевец”, включително подмостието на бул.”В.Левски”; - Кокарджа дере – успоредно на ул. „Подвис” в участъка от бул. „Хр.Смирненски” до ул. „Н.Козлев”, между 24 и 25 микрорайон;

4. Шокаров канал по ул. „Царевец” в участъка от бул. „В.Левски” през бул. „Княз Борис I” до съоръженията за заустване в Черно море; - Шокаров канал в района на заустването му в Черно море до Алея първа;

5. Отводнителен канал – успоредно на бул. „В.Левски” в участъка от ул. „Евл.Георгиев” до ул. „Ген. Г.Попов”;

6. Драгу дере в кв. „Виница”, в участъка от чешмата до Дом „Майка и дете” до моста в края на кв. „Виница”;

7. Фатрико дере – кв. „Виница”, в участъка от селскостопанските сгради над ул. „Константин Павлов” до моста в началото на кв. „Виница”;

8. Дере успоредно на пътя за с. Каменар – кв. Франга дере;

9. Франга дере – в участъка от Вишна чешма до бул.”Ян Палах”, жк „Изгрев”, 25 микрорайон;

10. Дере в Приморски парк в участъка от бул. „Княз Борис I” до пясъчната ивица на Черно море;

11. Кемер дере в участъка с административни адреси ул. „Мир” 103 – 110; - Кемер дере в участъка северно от бул. „Хр.Смирненски” до административен адрес Кемер дере 14; - Почистване на затрупан път и дере „Кемер дере, в Селищно образувание / СО / „Сотира – север”;

12. Отводнително дере от Телевизионна кула до Приморски парк, преминаващо през жк „Бриз”;

13. Кайнак дере – участъка от СО „Добрева чешма” до гробището на кв. „Виница”, участъка от х- л „Св.Елена” до подмостието срещу х – л „Естреа” в КК „Св.св.Константин и Елена”;

14. Дере минаващо край ВСУ „Черноризец Храбър” в участъка от паркинга на ВСУ до пътя Варна – КК „Зл. пясъци”, в КК „Чайка”;

15. Дере СО „Ален мак” – сп. „Ст.Заимов” в участъка над моста;

16. Дере КК „Чайка” от сп. „Хоризонт” до алея „Кабакум”, включително и под алеята;

От началото на тази седмица, / 27 октомври /, фирмата спечелила обществената поръчка, работи на територията на Район „Приморски” по почистването на Кокарджа дере – успоредно на ул. „Подвис” в участъка от бул. „Хр.Смирненски” до ул. „Н.Козлев”, между 24 и 25 микрорайон; Отводнителния канал – успоредно на бул. „В.Левски” в участъка от ул. „Евл.Георгиев” до ул. „Ген. Г.Попов”; и Франга дере – в участъка от Вишна чешма до бул.”Ян Палах”, жк „Изгрев”, 25 микрорайон. Молим, гражданите при необходимост да оказват съдействие и предоставят достъп до деретата на работниците и техниката на фирма „Никман”.