kmet

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,

Добре дошли на желаещите да се запознаят с най- големия  по територия и население район в България.

Район „Приморски” се развива, следвайки общочовешките европейски идеи, залегнали в Хартата на Европейските градове, където ударението е поставено върху качествените аспекти на градското развитие, качеството на живота, основаващо се на защита на основните права и свободи.

На интернет сайта на район “Приморски”– Община Варна Ви предлагаме :

  • Да се запознаете със структурата, функциите и дейността на районната администрация;
  • Да се информирате  за видовете административни услуги; срока и цената на извършване им;
  • Да се уведомите за нормативните актове, регламентиращи дейността ни;
  • Да изтеглите актуалните формуляри, които се ползват в районната администрация;
  • Да отправяте Вашите сигнали, жалби и предложения;

Актуализирането и оптимизацията на портала ще бъде непрекъснат процес, в който ще отразяваме и Вашето мнение.

Желанието ни е район „Приморски” да се превърне в още по-привлекателен за живеене и предпочитан от нашите деца. Ще разчитам на съпричастността и готовността на гражданите да съдействат за развитието му. Зная, че няма да е лесно постигането на по- добър стандарт на живот за хората, но съм убедена в максимата, че пътят е кратък, когато посоката е вярна. Надявам се, че със съвместна екипна работа и последователни усилия, ще постигнем успех в отговор на очакванията на жителите на район „Приморски”.

Петя Проданова
Кмет на район „Приморски” – Община Варна


ГРАФИК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК-
РАЙОН „ПРИМОРСКИ”
ЕТАЖ 3, СТАЯ 36


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА КВ.ВИНИЦА,
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОН „ПРИМОРСКИ” ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ОТ 20.10.2014Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ДИРЕКЦИЯ „АТО-ВИНИЦА” СЕ МЕСТИ НА НОВ АДРЕС:
УЛ. „ДИМИТЪР СОЛУНСКИ” №7 – СРЕЩУ ВХОДА НА ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ”
ПОРАДИ ПРЕМЕСТВАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО НА 17 ОКТОМВРИ 2014Г. ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯТА ДА БЪДЕ ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЕНА.
ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.


СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ВЪЗДУШНИТЕ КАБЕЛНИ МРЕЖИ


ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА


МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СМЕТОСЪБИРАНЕТО В РАЙОН "ПРИМОРСКИ"


ЗАПОВЕД ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА НА МПС НА КРАЙБРЕЖНА АЛЕЯ "КАП. Г. ГЕОРГИЕВ" В ЧАСТТА ОТ РИБАРСКИ ПЛАЖ ДО ПЛУВЕН КОМПЛЕКС "ПРИМОРСКИ"


ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ПРИМОРСКИ” ПРЕЗ 2014 Г.


ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ" ЗА 2013 ГОДИНА


Във връзка с провеждане на избори за народни представители на 5 октомври 2014 г., обезщетения по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи / ЗСПЗЗ / няма да се изплащат от 6 октомври до 31 октомври 2014 г. включително.